logo

Babagan Barokahe Lingkungan

Pondok Gomang – Pitutur Babagan Barokahe Lingkungan ingkang katulis langsung dening Panjenenganipun KH. Kanjeng Pangeran Panji Noer Nasroh Hadiningrat, mekaten:

تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شئ قدير

Artine Gusti Alloh iku atas kekuwasaane biso paring barokah maring samobarang opo wae. Banjur dadi pitakon opo barokah iku? Barokah mungguh Syekh Qurtuby:

يده هي الز,yo iku samo barang kang iso mundak kebagusane. Barang kang iso mundak iku ono loro  bedene, yoiku mundak dadi apik lan mundak dadi elek. Mundak dadi elek contone, wongkang panenan pari 10 ton, bareng wus di dol oleh duwit Rp 50 jt, banjur di gawe tombok togel  dilalah menang akibate duwit mau mundak. Nanging mundak e ora perkoro bagus, mulo iku ora kewestanan barokah ananging mudzillah. Yoiku andadikake asor sak keturunane. Jajal perhatikake contoh iki: bocah wadon wis gede oara enggal payu rabi mergo saben-saben ono sing ngarepake nikah ono sawenehe maringi kabar yen bocah putri iku putune wongkang ahli judi. Mulo banjur liyan ngremehake keturunane wongkang menang togel mau. Dadi ke-asoran kang di lakoni maring wong kang kasebut mau ngefek maring anak turune, luwih-luwih lamun wong mau nglakoni maring MO LIMO yoiku: main, maling, madad, mabuk lan madon, iku penggawean ora mung ngasorake maring awak e dewe ananging biso ngasorake keluargane, koncone, keluargane lan anak keturunane. Keturunan kang ora ngerti rasane enak e malah kenduman  elek lan rekasane mergo keturunane selalu di kunjoro, di ukum, di kucilke maring tonggo teparone yo iku keturunane wongkang angelakoni MO LIMO di anggep wiji pring bakal nukulake pring, wiji jagung bakal nuwuhake jagung ateges kacang ora bakal ninggal lanjaran. Bedo yen MO LIMO kang di arti ake poro santri iku gede manfaate mergo mengku arti mengkene: Moco Qur’an, Moco Solawat, Moco Manaqib, Mangan lan Mulih. Katone mung sederhana ora menegangkan bedo karo tombok Togel, iku sanget menegangkan ananging menderitakan. Bedo MO LIMO ne Santri mau malah membahagiakan. Mulo opo wàe kudu di pikir disik ojo grusa grusu yen dadi kliru. Jalaran Gusti Alloh iku kuwoso andadikake  samobarang iku dadi barokah. Mulo ojo gampang nyepele maring liyan mergo Alloh kuwoso ngrubah barang dadi barokah contone banyu uyuh iso barokah dadi nutrisi kang anjalari pari iku dadi ngisi tur mentes semono ugo kotorane menungso  iso dadi pupuk kang nglemukake tanduran kang bermanfaat kanggo menungso, artine bener banget dawuhe Gusti Alloh kasebut ing duwur mau. Opo wae iso dadi barokah mergo kekuwasaane Gusti Alloh. Watu iso dadi semen, iso dadi cet, iso dadi kosmetik, iso dadi kapur. Tebu iso dadi gulo mergo soko manfaate tafakure menungso yo iku wit tebu di peres dadi banyu kang rasane legi banjur di godok nganggo ukiran geni / latu sesuwai drajat kang di karepake banjur banyu tebu mau berubah dadi watu kang rasane manis. Ora saben manis iku watu lan ora saben watu iku manis. Mulo lamun mikir ojo di gembuh waluh marak ake ora dunung kabeh, yen koyo banyu tebu iso dadi watu lan iso rasane manis, aku banjur mikir yen mengkono dudoh kelopo iku ugo iso di godok nganggo latu kang di karepake tentu iso dadi watu lan manis rasane. Keno opo gulo klopo mung disuprih soko manggare padahal ono kang luweh mayar yo iku godok dudoh kelapane, lan conto liyo liyane. Kabeh barokah mau kanggo memanjakan mahluqe Alloh kang utomo yo iku manungso. kang mengku ma’no Man iku wong Nusiya yo iku di paringi Lali. Manusiya ateges wongkang anduweni lali. Dene wongkang anduweni lali iku mesti gampang gawe keluputan, mulo sawenehe dawuh : Manungso iku anduweni luput lan lali. Ananging ono ugo kang otak atik bab manungso yo ugo diarani Manusso, artine menos-menos ora rumongso. Wus di manja dening Alloh koyo mangkono yo opo wae barang kang barokàh iku kanggo menungso ananging isih ora rumongso. Mulo bejaning manungso yo iku ngati ati teliti tur waspodo. Beja-bejane wongkang lali isih bejo wong kang eling lan waspodo. Nuwun.

BAGIKAN:

TERBARU
FAN PAGE
VIDEO
SOCIAL NETWORK