logo

Tondo Tresno Maring Awak e Dewe

Pondok Gomang – Pitutur tondo tresno maring awak e dewe puniko kaserat langsung dening Panjenenganipun KH. Kanjeng Pangeran Panji Noer Nasroh Hadiningrat. Rerembagan bab iman ugi tondo tandanipun pyantun ingkang tansah cecepengan lanjeran yakin dumateng Gusti Allah Kang Moho Kuwaos. Mugi kanthi serat singkat puniko, kito sedoyo tansah dipun paringi kelonggaran manah sehinggo saget nglampahi kanthi ikhlas sedoyo ingkang dados perintahipun Allah lan nebihi sedoyo awisanipun Allah. Serat lengkapipun mekaten:
 
“Dawuh Kanjeng Nabi Wongiku ora sempurno imane yen ora tresno maring sedulure, koncone lan tetanggane koyo anggone tresno maring salirane dewe, iku minongko sewenehe tondo2ne Iman , mbanjur tondo2ne tresno maring awak e dewe iku kudu kepriye?
Dawuhe wongkang winasis !!! Sewenehe tandane wongkang tresno maring salirane dewe yo iku ngati2 anggone tingkah laku ugo wicoro kang sembrono ,mergo tingkang kangtanpo di pikir disik  soho laku tuwin wicoro kang tanpo manggalih maring tuno lan untunge liyo iku iso berakibat mbali maring salirane dewe roso nelongso onp ing sajeroning mongso, tondo sawenehe yo iku ngopeni maring jiwo lan ragane kanti samu barang kang becik , jalaran opo wae kang tiwuh soko jejering manungso iku lir dene becik katitik olo ketoro , ono maneh tondo tresno maring salirane dewe kang bangete haqiqy yo iku menung asal soko lemah  , banjur poro leluhur ndapukake yen minongko tresno mring salirane dewe mulo kudu seneng maring lemah , gelem ngopeni lemah ateges gelem ngopeni salirane dewe , mulo mbanjur di otak atik  dining poro sesepuh wong kang podo ngopeni lemah iku yo kuwi poro petani , kerukunane maring tonggo tepalihe tansah guyup rukun koyo tresno maring awak dewene mergo podo2 soko lemah kang den ibaratake COWEK kang mengku suraos , konco dewek, mergo podo2 soko lemah,
conto kerukunane Cowek iku akeh banget ing antawise yo iku tetangane wis kagungan jagung ijo sawenehe durung kagungan sesliweran ono sanding gubuge iku wis katon gugup anggone nawani mbakar jagung , lamun wis panen ugo podo gilir gumanti anggone ngetri hasil panenane waktu arep nenandur podo ngana ake kekendurinan tonggo teparo di undang kabeh mergo Cowek /konco dewek arep nenandur ugo mawi lelakon kuwi mergo ngruju’maring dawihe Kanjeng Nabi duwir mau,la tondone tresno maring lemah yo iku akeh banget ing antawise yo oku gawe ke indahan ono lemah iku yo iku gawe makryo kang iso cukul ono ing lemah yo iku nenandur sekehing taneman pertanian , taneman perkebunan lan taneman kehutanan jalaran ibarate menungso ora ngrubah soko asline  ,
menungso lahir soko guwo garbaning Ibu iku wis ono rambute kok dumadak an ilang rambute mungguh wong kang ahli Nahwu di arani jama’ taksir yo iku berubah soko bangunan mufrode…lamun wis berubah soko asline iku wis mesti ono cacate ing antawise naliko isih ono rambute kudanan mripate ora brebes, bareng wis ora ono rambute kudanan brebes lan koyo wong nangis , semono ugo bumi kang ora ono cecukulane mesti bakal nuwuhake banjir, angin kang ora ono rime, uler , ulo, tikus,walang lan liya2ne ora ono panggonane banjur ngomo maring tandurane petani kang wus guyup sa eko kapti rukun maring tetanggane bedo tingkah lakune wongkang ora ahli ngopeni lemah toko adep2an iku wis ora rukun di anggep saingane di anggep musuhe menejemene ora terbuka semono ugo kang nompo bayar tonggone ora podo weruh piro bayarane , opo maneh towo2 maring tanggane malah blaaas babar pisan  mulo bener dawihe leluhur mau, lemah kang akeh cecukulane maring sawenehe taneman kasebat mau katon ijo royo2 kang podo bareng2 moco tasbeh taat koyo Malaikat mergo ora tau ma’siat ,
mulo lamun sesandingan machluq kang ahli taat mesti ati adem ayem lir kadyo siniram es , koyo mengkono luhuring wong kang mulosoro ngopeni maring lemah nenandur kang niwuhake darmo  bektine maring kang kuwoso , senajan koyo mengko indahe bektine lan kemewahane ananhing Alloh gawe wates maring opo wae , lamun wis teko watese iso di manfaatke kanggo menungso , akeh banget kang perlu tak aturke ananging iki ono perjalanan maring panyejo kang tertentu, dene iki aku guna ake boso jowo ora ateges nyepele maring liyan ananging boso jowo mungguh aku iku boso kang luwih itomo sak pungkure boso arob kang wajib di sebutake ong tingkah ibadah , lan ilat jowo iku ilat paling istimewa di bandingke olate wong sak donyo kejobo ilate poro Nabi Rosul lan kekasih2 Alloh , lo cobo di perhatikno ilat jowo fi gunakno nerok ake boso meduro iso fasih ilat medura durung tentu iso fasih niru ake boso jowo , wpng jowo fasih nirukan boso sundo nanging wong sundo durung tentu  fasih nirukan boso jowo, ilat jowo pinter lan fasih boso inggris , wong inggris ora oso fadih boso jowo, wong jowo pinter boso mandarin wong cino ora iso ,wong jowo fasih boso arab wong rab ora iso gasoh boso jowo kejobo wongka chos.Nuwun.”
 
Nyuwun agungipun pangapunten mboten wantun ngedit, kuwatos menawi klintu makna lan ukaranipun. 

BAGIKAN:

TERBARU
FAN PAGE
VIDEO
SOCIAL NETWORK